Iranian Agriculture News Agency

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین:

۲۷۰ میلیارد ریال غرامت سال گذشته به کشاورزان خسارت دیده استان قزوین پرداخت شد که بیشترین میزان پرداختی‌ها به باغداران اختصاص داشت.

۲۷۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده قزوینی پرداخت شد

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارایانا در استان قزوین اظهار کرد: سال گذشته ۲۵۰ میلیارد ریال به باغداران دارای بیمه استان که از سرمازدگی و تگرگ دچار خسارت شدند، غرامت پرداخت شد.

علی کلانتری افزود: استان قزوین به لحاظ پوشش بیمه باغی از استان های برتر کشور به شمار می رود.

این مسئولاظهار کرد: سال گذشته همچنین ۱۷ میلیارد ریال به کشاورزان که مزارع آنها دچار خسارت شد، از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی قزوین غرامت پرداخت شد.

وی یادآور شد: ۲۵ هزار هکتار از باغ ها و ۵۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین تحت پوشش بیمه قرار دارند.

این مسئول همچنین گفت: سایر غرامت های پرداخت شده به میزان سه میلیارد ریال به سایر حوزه های خسارت دیده بخش کشاورزی قزوین داده شده است.

استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار زمین کشاورزی است که از این رقم ۷۵ هزار هکتار باغ و سایر اراضی زراعی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید