Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

مدیر زراعت سارمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان زراعت این سازمان ، نماینده مدیریت حفظ نباتات ، مکانیزاسیون و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آوج از پلت فرم آموزشی و تروبجی نظامهای زراعی گندم بنیان استان واقع در شهرستان آوج ، منطقه کلنجین روستای چاه برف بازدید کردند .

بازدید کارشناسان از پلت فرم آموزشی و ترویجی نظامهای زراعی گندم بنیان  در شهرستان آوج

به گزارش خبرنگار ایانا در  استان قزوین در این بازدید ؛ طرحهای مختلف اجرا شده اعم از تناوب کشت گندم ، نخود ، گلرنگ ، ماشک در شرایط کم خاکورزی و بی خاک ورزی و طرح نفوذ پذیری ۱۱ ارقام مختلف گندم و سه رقم تریتیکاله در شرایط کم خاک ورزی و بی خاک ورزی بررسی شد.

همچنین از روند طرحهای مقایسه ارقام نخود ، مبارزه با علفهای هرز ، کشت گیاهان زراعی جدید ، روش مصرف کود ، میزان بذر بازدید و کارشناسان نظرات خود را در خصوص ارقام و تیمارهای مختلف کاشت مطرح کردند .

گفتنی است : در این بازدید؛ توصیه های فنی در خصوص کنترل و مبارزه با علفهای هرز و کودهای مصرفی در جهت بهتر شدن وضعیت پروژه مطرح و ارائه شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید