Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت : عملیات مبارزه با علف های هرز در سطح 3 هزار و 490 هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان آغاز شده است.

آغاز مبارزه با علف های هرز در 3490 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین سعید صالحی افزود : از این میزان سطح مبارزه ؛ 2140 هکتار پهن برگ و  910 هکتار نازک برگ و 442 هکتار نیز توام  هکتار می باشد .

وی اظهار داشت : سطح زیر کشت گندم و جو (آبی و دیم) در این شهرستان در سال زراعی جاری 36 هزار و 52 هکتار است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید