Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و آغاز مراحل رشد رویشی گیاه ، کلزا کاران نسبت به مصرف کودهای سرک و آبیاری مزارع اقدام کنند .

کلزا کاران قزوین نسبت به مصرف کودهای  سرک و آبیاری مزارع اقدام کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، تورج بنیادی  با بیان این مطلب افزود: در سال زراعی جاری 5780 هکتار از مزارع استان  به زیر کشت دانه های روغنی رفته است .

وی به کلزاکاران استان توصیه کرد  با توجه به مساعد شدن شرایط جوی  مبارزه با علفهای هرز و پایش مزارع برای آفت شته مومی وکنترل بموقع آن با مشورت کارشناسان مستقردر سطح مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها اقدام کنند .

بینادی گفت: در راستای مدیریت بهینه درمزرعه وکنترل بموقع آفات ، بیماریها و مبارزه بموقع با علفهای هرز و مصرف  بموقع کودهای شیمیایی  در سطح مزارع در جهت افزایش عملکرد و افزایش تولید باید بطور مستمر در سطح مزارع و عرصه تولید کارشناسان جهادکشاورزی با تشریح بموقع دستورالعمل‌های فنی برای کشاورزان و راهنمایی  بموقع نسبت به عملیاتی نمودن آنها  اقدام شود .

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد: کلزا یک گیاه کاملاً مدیریت پذیر است و به دلیل حساسیت بالایی که در مراحل مختلف رشدی دارد  بیش از هر محصولی  با توجه به مدیریت پذیر بودن آن به مراقبت های ویژه نیاز دارد.

وی افزود: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی  اطلاع رسانی های بموقع به کشاورزان کلزا کار را برای مدیریت مزرعه انجام دهند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید