Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : با توجه به شرایط مساعد جوی و شروع رشد رویشی مزارع غلات کشاورزان نسبت به پایش مزارع گندم از نظر ریزش آفت سن مادر اقدام کنند.

کشاورزان قزوینی نسبت به پایش مزارع گندم اقدام کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : با توجه به شرایط مساعد جوی و شروع رشد رویشی مزارع غلات کشاورزان نسبت به پایش مزارع گندم از نظر ریزش آفت سن مادر اقدام کنند.

تورج بنیادی افزو.د : کشاورزان به محض مشاهده سن گندم در تراکم مناسب با همفکری و مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به کنترل و مبارزه شیمیایی به موقع اقدام کنند .

وی اظهار داشت : با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و شروع رشد رویشی مزارع گندم ، کلزا و جو کشاورزان با برنامه ریزی بموقع نسبت به تامین نهاده های مورد نیاز از جمله کودهای مصرفی جهت سرک در مراحل حساس رشدی محصولات و تامین بموقع آب و آبیاری مزارع و پایش مستمرکشت های پائیزه ( گندم ، کلزا و جو ) علیه آفات، بیماریها و علفهای هرز ، کنترل و مبارزه به موقع با مشاوره کارشناسان مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و کارشناسان پهنه های مراکز جهاد کشاورزی انجام دهند .

بنیادی گفت : همچنین کلزان کار ان استان نسبت به پایش مزارع کلزا از نظر وجود آفت شته مومی و کنترل بموقع آن با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اقدام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد : با توجه به اینکه طی سالهای اخیر در روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی گندم ، کلزا خصوصیات کیفی محصول ، رعایت نکات فنی در مراحل مختلف داشت گندم و کلزا اعم از مبارزه به موقع با آفت سن گندم ، آفت شته مومی کلزا ، تغذیه مناسب و بهینه و بموقع مزارع ، همچنین کنترل و مبارزه موقع با علفهای هرز با مشورت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مورد تاکید و توجه است.

به گفته وی در سال زراعی جاری بیش از 154 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به زیر گندم ، حدود 35 هزار هکتار به کشت جو و 5780 هکتار به زیر کشت کلزا رفته است .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید