Iranian Agriculture News Agency

به‌منظور ارتقای سطح دانش علمی و عملی ؛

به‌منظور ارتقای سطح دانش علمی و عملی ؛ بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز با مدیریت تغذیه گندم در مزارع کشاورزی آشنا شدند.

بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز با مدیریت تغذیه گندم درمزارع آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه گندم در خصوص نیازهای غذایی گندم و نقش کود پاشی و محلول پاشی در تامین آن، عناصر مورد نیاز برای رشد کیفی و کمی محصول ، عناصر ریز مغذی و نقش آن در گیاه ، مواد آلی مورد نیاز گیاه و تغذیه گیاهی بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است ؛ این کارگاه آموزشی با حضور ۲۰ نفر روز از بهره برداران و با هدف آموزش و افزایش آگاهی اعضای تابعه سایت الگویی در  مرکز خدمات بخش محمدیه شهرستان البرز برگزار شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید