Iranian Agriculture News Agency

با حضور کارشناسان بخش کشاورزی ؛

با حضور کارشناسان بخش کشاورزی ؛ جلسه کارگروه استانی پروژه حسابداری و بهره وری آب در استان قزوین برگزار شد

جلسه کارگروه استانی پروژه حسابداری و بهره وری آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در هفتمین جلسه کارگروه استانی پروژه حسابداری و بهره وری آب و چهارمین جلسه کارگروه دوره آموزشی مدرسه در مزرعه (FFS ) که با حضور نمایندگان آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ، نماینده سازمان خواربار جهانی – نمایندگان شرکت آب منطقه ای استان ، کارشناسان پهنه و اعضای کارگروه در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد ؛ مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی گفت : طرح ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی در ایران با همکاری فائو (SIDA)  در استان قزوین اجرا و عملیات اجرایی این طرح از اسفند ماه سال  گذشته رسما شروع شده است .

وی اظهار کرد: شبکه آبیاری دشت قزوین به عنوان پایلوت کشوری اجرای این پروژه انتخاب شده است .

مستخدمی هدف اصلی اجرای این طرح را ارتقای پایداری آب، بهره‌وری آب، شناسایی روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید جهت افزایش بهره‌وری آب و ارتباط تعامل ذینفعان در محدوده شبکه آبیاری دشت قزوین، انجام آزمایشی مراحل مختلف عملیات حسابداری آب، محاسبه و تعیین بهره‌وری آب (با توجه به الگوی کشت در منطقه)، بررسی نقاط قوت و شناسایی اقدامات موثر، جلب مشارکت بهره برداران در منطقه و برنامه ریزی برای تعمیم به سایر حوضه ها و استان ها برشمرد.

گفتنی است در این جلسه اعضای هدف ؛ برگزاری دوره آموزشی مدرسه در مزرعه ( FFS ) در مزرعه خراوان و قوشچی از اراضی منطقه تحت پوشش شبکه آبرسانی را انتخاب کردند .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید