Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در سال زراعی جاری 72 هزار هکتار از گندم زارهای استان به روش کم خاکورزی کشت شده است .

72هزار هکتار از گندم زارهای استان قزوین به روش کم خاکورزی کشت شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه 72هزار هکتار از گندم زارهای استان قزوین به روش کم خاکورزی کشت شدند، گفت: از این میزان اراضی کشاورزی حدود 16 هزار هکتار گندم آبی (33درصد از کل کشت گندم آبی) و در حدود 56 هزار هکتاراراضی گندم دیم (52 درصد از کل کشت گندم دیم) می باشد.

وی اظهار کرد: از این میزان اراضی کشاورزی ؛ حدود 150 هکتارگندم آبی و 1500 هکتار گندم دیم توسط دستگاههای مستقیم کار کشت شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: این طرح در راستای سیاست‌های حفاظت از منابع ملی آب و خاک کشور و کاهش هزینه‌های تولید اجرا شده است .

وی اضافه کرد: طی یک دهه اخیر با اقداماتی همچون تأمین حدود 35 دستگاه الگویی ادوات کم خاکورز، وارد کردن دو دستگاه الگویی کشت مستقیم از شرکتهای تولید کننده داخلی به استان تا حدی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی استان مزایای کشاورزی حفاظتی به‌ ویژه کشت مستقیم (بدون خاکورزی) به کشاورزان استان ارائه شده است .

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد : با تأمین اعتبار از سوی وزارت متبوع در زمینه اعطای تسهیلات کم بهره و تأمین ادوات کشت مستقیم، بتوان در سالهای آینده شاهد افزایش سطح زیر کشت باشیم .

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید