Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : یک بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای حصار خروان از توابع این شهرستان تخریب و قلع و قمع شد.

قلع و قمع بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، وحید یوسفلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز  از قلع و قمع یک بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این بنای غیر مجاز شامل ؛ محوطه سازی و استخر مجموعا به مساحت ۴۰۰متر مربع در روستای حصار خروان بوده که تخریب شد .

وی اظهار کرد: این بنای غیر مجاز با تلاش مستمر اکیپ های دهگردشی و بازدیدهای مستمر مدیریت امور اراضی این شهرستان رفع تصرف غیر قانونی و به وضع سابق بازگشت.

یوسفلی تصریح کرد: بر طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری و دریافت مجوزهای لازم از مراجع قانونی ممنوع است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید