Iranian Agriculture News Agency

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گفت: طرح برآورد هزینه تولید محصولات زراعی در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین حمیدرضا تبسمی افزود:این طرح همزمان با سایر استان های کشور از 21 دی ماه لغایت 24 بهمن ماه سالجاری به مدت 34 روز و بصورت نمونه­گیری در  ۹۸ روستا در سطح استان اجرا و عملیاتی می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت برآورد هزینه های انجام شده برای محصولات مختلف در سیاست‌های قیمت گذاری وارزیابی اقتصادی محصولات کشاورزی، طرح هزینه تولید محصولات کشاورزی هرساله در استان  اجرایی می شود.

تبسمی هدف از اجرای طرح آمارگیری هزینه تولید محصولات زراعی را ؛ برآورد هزینه تمام شده یک کیلوگرم از محصولات زراعی، برآورد متوسط هزینه یک هکتار از محصولات زراعی به تفکیک مراحل مختلف کشت، برآورد متوسط هزینه آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت به تفکیک نوع عملیات و نحوه عملیات غیرماشینی و ماشینی وبرآورد متوسط میزان استفاده از منابع مختلف آب برای آبیاری مزارع و  برآورد متوسط میزان و ارزش نهاده های مصرف شده کشاورزی (کود، سم، بذر) برای یک هکتار از محصولات زراعی ذکرکرد.

وی یاد آور شد : آمار  اطلاعاتی به دست آمده از اجرای این طرح می تواند اهمیت ویژه ای برای تصمیم گیری مسئولین در تجزیه و تحلیل های اقتصادی درون مزرعه و همچنین  تشویق و ترغیب بهره برداران به کشت و توسعه محصولات کشاورزی و سیاستگذاری در راستای تولید بیشتر داشته باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید