Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در سال زراعی جاری 38 هزار و 150 هکتار از مزارع گندم و جو استان با ارقام اصلاح شده کشت شد.

38 هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان با بذور اصلاح  شده کشت شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، مجید اسماعیلی با اعلام این خبر افزود : ازاین میزان 32 هزار و 500 هکتار گندم آبی و دیم و 5650 هکتار جو آبی و دیم بوده است .

وی اظهار داشت : در سال زراعی جاری از 47هزار و 764 هکتار از اراضی زراعی گندم آبی کشت شده در استان در حدود 16000 هکتار ( 34 درصد سطح کشت) و از 106هزار و 692 هکتار از اراضی زراعی دیم در حدود 16هزار و 500 هکتار (16 درصد سطح کشت) توسط ارقام اصلاح شده کشت شده که نقش مهمی در ایجاد تحمل به تنش های زیستی و غیر زیستی و افزایش عملکرد گندم استان دارند.

اسماعیلی  تصریح کرد : همچنین  از 27هزار و 446 هکتار از اراضی زراعی جو آبی حدود 4 هزار و 850 هکتار  (18 درصد سطح کشت) و از 7هزار و 556 هکتار از اراضی زراعی جو دیم حدود 800 هکتار  (11 درصد سطح کشت) توسط ارقام اصلاح شده کشت شده  است.

وی اظهار داشت : بوجاری و ضدعفونی اصولی بذور خود مصرفی توسط کشاورزان نقش بسیار مهمی در جلوگیری از گسترش آفات، بیماریها و علفهای هرز و همچنین  بالا رفتن بازده تولید می شود.

وی ابراز امیدواری کرد : با ارتقای ظرفیت تولید بذور اصلاح شده در استان، ترویج بیشتر کشت مزارع توسط این بذور و استقبال زارعین  از کاربرد روشهای نوین به زراعی بتوان شاهد افزایش قابل توجهی در عملکرد و تولید گندم و جو در استان باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید