Iranian Agriculture News Agency

به منظور ارائه خدمات آموزشی به عشایر استان قزوین

به منظور ارائه خدمات آموزشی به عشایر استان قزوین ؛ زنان عضو صندوق اعتبارات خرد عشایری در روستاهای بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین برگزار شد.

زنان عشایربخش کوهین با اصول زنبورداری آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین ؛ به منظور اجرایی شدن و تحقق اهداف آموزشی در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به جامعه عشایری دوره آموزشی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد عشایری روستاهای اسدآباد خورین و آستین در پایین بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین با موضوع زنبورداری  برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف؛ ضرورت ارائه خدمات آموزشی به جامعه عشایر و ارتقای سطح علمی و آموزشی عشایر و ایجاد مشاغل پایداربا هماهنگی اداره امورعشایر استان و با همکاری مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اجرا شد.

همچنین درهمین راستا؛ یک دوره آموزشی آشنایی با اصول برداشت و جمع آوری و عمل آوری گیاهان دارویی متناسب با اقلیم و آب و هوای منطقه برای عشایر روستاهای عشایر نشین اسد آباد خورین، آستین در پایین و قارشانبلاغ بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین برگزار شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید