Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در اراضی بکپارچه کشاورزی به هیچ عنوان مجوز احداث واحد های تولید صادر نخواهد شد .

مجوز احداث واحد تولیدی در اراضی یکپارچه کشاورزی صادر نمی شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فاطمه خمسه در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که با حضور فرخزاد معاون عمرانی استاندار و دیگر اعضا برگزارشد با بیان این مطلب افزود: با هماهنگی انجام شده با سایر ادارات کل و دستگاههای اجرایی ، واحد های تولیدی برای فعالیت به شهرک های صنعتی و اراضی غیر کشاورزی سوق داده خواهد شد .

وی اظهار کرد: اراضی مرغوب کشاورزی  به بهانه توسعه نبایداز چرخه تولید خارج کرد.

خمسه گفت: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی مخالف است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : مجوز احداث واحد تولیدی  ، تغییر کاربری و اطاقک کارگری و نگهبانی بر اساس قانون از طریق کمیسیون مربوطه صادر خواهد شد .

در این جلسه ۱۳ طرح تولیدی و اطاقک نگهبانی برای تغییر کاربری درکمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مطرح شد .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید