Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آوج

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج گفت : بر اساس آمار برداری سال جاری 107 تن عسل در زنبورستان های این شهرستان تولید شده است .

107 تن عسل در زنبورستان های شهرستان آوج تولید شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین حسین میرزایی افزود: این میزان عسل از 185 زنبورستان فعال  در این شهرستان  برداشت  شده است.

به گفته وی  در حال حاضر حدود  19 هزار و 485 کلنی زنبور عسل مدرن و بومی در  زنبورستانها  شهرستنان آوج وجود دارد.

میرزایی یاد آور شد :  در حال حاضر 280 نفر  اشتغالزایی بطور مستقیم و پایدار در زنبورستانهای این شهرستان ایجاد شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید