Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : برداشت 200 انواع ماهیان سردابی از استخرهای پرورش ماهی این شهرستان آغاز و تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

200 تن ماهی در استخرهای پرورش  ماهی شهرستان البرز تولید برداشت می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی با اعلام این خبر پیش بینی کرد : با توجه به مساعدبودن شرایط اقلیمی ؛ رهاسازی بچه ماهی در اسفند ماه سال قبل و  فروردین ماه سال جاری در این شهرستان انجام شد.

یوسفلی  ادامه داد: طی هشت ماهه گذشته بیش از 740 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در این شهرستان تولید شده است

وی مهمترین گونه های ماهیان زینتی در این شهرستان را  مولی، کپی و انجل  ذکر کرد .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز  افزود: با فعالیت واحد های  تولید ماهی زینتی زمینه اشتغال ۱۲نفر در این شهرستان فراهم شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید