Iranian Agriculture News Agency

مجری طرح محوری گندم وزارت جهادکشاورزی :

مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم وزارت جهادکشاورزی : طرح افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های گندم بنیان استان قزوین الگوی مناسبی برای توسعه کشت غلات در سایر استان های کشور است.

طرح افزایش عملکرد گندم دیم استان قزوین الگوی مناسبی برای توسعه کشت غلات است

 به گزارش  خبرنگار ایانا در استان قزوین ؛ اسماعیل اسفندیار پور مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم و عزیز کریمی مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در جریان سفر یکروزه به استان برای بازدید از طرح افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های گندم بنیان در روستای چاه برف شهرستان آوج  در دیدار با فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  قزوین گفت : این طرح  الگویی  مناسبی  برای  ترویج و توسعه  کشت غلات  در اراضی دیم خیز سایر استان های کشور است.

وی افزود: اجرای این طرح ۵ ساله است که با توجه به باقیمانده گیاهی در سطح خاک و افزایش ماده عالی خاک در انتهای سال پنجم موجب افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی عملکرد محصول خواهد شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم در دیدار گفت : طرح افزایش بهره وری گندم و نظام‌های  گندم بنیان در حال حاضر در سطح ۱۰ هکتار از اراضی دیم روستای چاه برف شهرستان آوج اجرا شده است.

 فاطمه خمسه  افزود:  محصولات کشت شده در این طرح  آموزشی  شامل  ۱۲ رقم  گندم و نخود دیم  با روش کشاورزی حفاظتی و کشت مرسوم انجام شده است

وی اظهار داشت : همچنین در این طرح در بخش بهزراعی نیز ۷ روش بهزراعی اعم از میزان بذر مصرفی، تاریخ کاشت، مقدار کود مصرفی و …  رعایت شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی  استان قزوین در ادامه با اشاره به کشت غلات پائیزه در استان بر تامین بموقع کود مورد نیاز کشاورزان  تاکیدکرد .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید