Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز خبر داد :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: 65 تن کدو ی آجیلی از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد .

  ۶۵ تن کدو آجیلی از اراضی زراعی شهرستان البرز برداشت شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، وحید یوسفلی افزود: این میزان محصول از سطحی بالغ بر ۶۵.۵ هکتار از مزارع کشاورزی  این شهرستان برداشت شده است.

وی میانگین متوسط عملکرد این محصول را یک تن در هکتار برآورد کرد.

یوسفلی تصریح کرد : در سال جاری سطحی بالغ بر ۳۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت سبزی و صیفی اختصاص داشته است

وی یاد آور شد : کشت کدو حلوایی آجیلی در منطقه عمدتا به جهت تهیه فراورد های تخمه و مغز آن انجام شده و نیز در صنایع دارویی کاربرد دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید