Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

تشکیل گشت مشترک جلو‌گیری از مصرف غیر مجاز از منابع آبی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از کشت‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان جلوگیری و با متخلفین برداشت غیرمجاز از این منابع باید برخورد شود.

تشکیل گشت مشترک جلو‌گیری از مصرف غیر مجاز از منابع  آبی استان

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، محمد حسین عطایی در نشست دفتر مشترک آب و کشاورزی بیان کرد: اغلب کشت‌های غیر مجاز با برداشت غیر مجاز از منابع آبی انجام می‌شود.

وی افزود: تشکیل گشت مشترک جلو‌گیری از مصرف غیرمجاز از منابع  آبی در راستای الگوی کشت با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: این طرح در راستای حفظ منابع آب و جلوگیری از کشت غیرمجاز اجرا می‌شود که با متخلفین و تضییع کنندگان منابع ملی برخورد می‌شود.

عطایی  در ادامه به ضرورت و حفط پایداری تولید و جلوگیری از خشک شدن باغ در مناطق کوهستانی اشاره کرد و افزود: احداث استخرهای معیشتی با هدف حفظ و نگهداری باغات موجود در مناطق کوهستانی است که می‌توان نزولات آسمانی را ذخیره‌سازی و در زمان مناسب استفاده کرد.

وی یادآور شد: جهادکشاورزی به دنبال توسعه و احداث باغ جدید و توسعه کشت با توجه به وضعیت بارندگی نیست و احداث استخر معیشتی با هدف حفظ باغات موجود احداث شده است.

عطایی تاکید کرد: در اجرای این طرح نقطه نظرات کارشناسی جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای لحاظ شود تا در وضعیت منابع آبی و همچنین زیست بوم منطقه مشکلی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان نیز در این نشست گفت: در توسعه استخرهای معیشتی علاوه بر بررسی مکان احداث این نوع طرح‌ها حقابه اراضی پایین دست و همچنین سفره‌های زیرزمینی و زیست بوم مناطق احداث طرح‌ها نیز لحاظ شود.

ستوده خاطرنشان کرد: با هماهنگی دو دستگاه باید اقداماتی انجام داد تا  ضمن حفظ پایداری تولید، منابع آبی نیز دچار مشکل نشوند.

 وی توضیح داد: در صورت توافق بر احداث این نوع طرح ظرفیت، حجم و همچنین حقابه عرفی باید در نظر گرفته شود تا برداشت غیر مجاز انجام نشود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید