Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد:

توزیع بذورگندم دیم در بین کشاورزان استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز توزیع بذور گندم دیم در بین کشاورزان این استان خبر داد.

توزیع بذورگندم دیم در بین کشاورزان استان قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، حسن جلیلوند افزود: تاکنون از سه هزار تن بذرگندم دیم خریداری شده در سطح استان،  بالغ بر ۵۱۰ تن بوجاری شده است.

وی بیان کرد: از این میزان بذور بوجاری شده، نزدیک به ۳۰۰ تن در بین کشاورزان گندمکار این استان توزیع شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به نقش و اهمیت بذر استاندارد در تامین امنیت غذایی و ارتقای ضریب خوداتکایی تولید گندم، تاکنون این میزان بذر بوجاری در بین کشاورزان استان توزیع شده است.

جلیلوند ارقام تحت کشت گندم دیم در مزارع استان را باران، آذر۲ و واران ذکر کرد.

به گفته وی؛ در حال حاضر قیمت بذور گندم دیم با توجه به هماهنگی‌های انجام شده در سطح استان برای بذور گندم گواهی شده بذرمال شده ۱۸ هزار و 250 تومان به ازای هر کیلو تعیین شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید