Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

توزیع ۲۸ هزار و ۶۲۶ تن کود شیمیایی بین کشاورزان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گفت: ۲۸ هزار و ۶۲۶ تن کود شیمیایی معادل ۴۰ درصد کودهای تحویلی به استان بین کشاورزان از ابتدای سال جاری تاکنون توزیع شده است.

توزیع ۲۸ هزار و ۶۲۶ تن کود شیمیایی بین کشاورزان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، عباس رسولی بیان کرد: ۷۱ هزار و ۳۰ تن کود شیمیایی به استان تخصیص داده شده که شامل ازته، فسفاته و پتاسه است.

وی اضافه کرد: کودهای شیمیایی توزیع شده بین کشاورزان استان شامل ۱۶ هزار ۷۱۶ تن ازته، یک هزار و ۵۱۷ تن  فسفاته و ۳۹۳ تن پتاسه بوده است.

رسولی به صدور ۲۹ هزار و ۵۶۷ فقره حواله الکترونیکی کود شیمیایی توسط سامانه پایش مواد کودی در استان قزوین  اشاره کرد و گفت: هرگونه تحویل کود با صدور حواله الکترونیکی انجام می‌شود.

به گفته این مسئول این میزان کود از طریق ۵۵ کارگزار توزیع کود بین کشاورزان توزیع می‌شود.

وی لزوم اهمیت تامین به موقع و مناسب کود شیمیایی به کشاورزان تاکید کرد و گفت: تهیه به موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان برای رسیدن به کشاورزی پایدار لازم و ضروری است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید