Iranian Agriculture News Agency

برگزاری نشست برنامه‌ریزی برای تامین کود شیمیایی در استان قزوین

نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی تامین کود شیمیایی و بررسی امکان سنجی توسعه بذر غلات پاییزه دیم برگزار شد.

برگزاری نشست برنامه‌ریزی برای تامین کود شیمیایی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین این نشست با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیر زراعت، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران،، نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و کارشناس فنی در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار شد.

دراین نشست در خصوص نقش و اهمیت تغذیه گیاهی در تحقق اهداف امنیت غذایی و لزوم برنامه‌ریزی به‌موقع و مناسب جهت تامین و توزیع کودهای شیمیایی گندم، جو و کلزا بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست مقرر شد، در سال زراعی جدید تمام کودهای شیمیایی یارانه‌دار در قالب سبد کودی تحویل کشاورزان قرار گیرد و همه سطوح تحت کشت پاییزه استان در قالب کشاورزی قراردادی حمایت شوند.

در این نشست در خصوص ارتقای ضریب نفوذ بذر غلات پاییزه دیم راهکارهای فنی و اجرایی توسعه کمی و کیفی بذر بحث و بررسی شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید