Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت:

اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی در مزارع پائیزه استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی در مزارع پائیزه این استان خبر داد.

اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی در مزارع پائیزه استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین حسن جلیلوند بیان کرد: در سال زراعی جاری حدود ۲۳ هزار هکتار از مزارع پائیزه آبی و ۷۹ هزار هکتار از مزارع پاییزه دیم به روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی کشت‌شده است.

وی افزود: این میزان اراضی شامل ۲۸ درصد مزارع پاییزه آبی و ۶۰ درصد مزارع پائیزه دیم است.

جلیلوند یادآور شد: همچنین طرح اصلاح تناوب زراعی در حدود ۲۲ هزار هکتار از مزارع پاییزه آبی و ۱۰ هزار هکتار از مزارع پائیزه دیم اجراشده است.

وی اضافه کرد: خاک‌ورزی حفاظتی در سطح شهرستان‌های تابعه و مزارع گندم، جو و کلزا آبی و دیم پائیزه اجراشده است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزی حفاظتی با انجام روش‌هایی مانند کم خاک‌ورزی، بی خاک‌ورزی و به‌واسطه حفظ رطوبت خاک از طریق حفظ بقایای روی خاک،کاهش هزینه‌ها، کاهش مصرف سوخت و ... منجر به حفاظت از منابع ملی آبی و خاکی کشور خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید