Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین

مبارزه شیمیایی با شته مومی در سطح ۵۲۰ هکتار از مزارع کلزای شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از اجرای عملیات مبارزه شیمیایی با شته مومی در سطح ۵۲۰ هکتار از مزارع کلزای این شهرستان خبر داد.

مبارزه شیمیایی با شته مومی در سطح ۵۲۰ هکتار از مزارع کلزای شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا از قزوین، علیرضا برخی افزود: شته مومی از مهمترین آفات تهدید کننده مزارع کلزا است که در صورت عدم مبارزه به موقع با این آفت خسارت فراوان به محصول و مزارع کلزا وارد می کند.

وی بیان کرد: شته‌‌ها با استقرار در روی قسمت انتهایی کلزا موجب ضعیف شدن بوته و کاهش کیفیت و کمیت دانه‌ها می‌شود همچنین بر اثر فعالیت آنها، ترشحات چسبنده عسلک روی گیاه به‌وجود می‌آید که در نتیجه قارچ سیاه مولد فوماژین نیز روی آن رشد می‌‌کند.

به گفته وی، ۶۲۵هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان به کشت کلزا اختصاص دارد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید