Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا خبر داد:

قلع و قمع ۸ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از تخریب و قلع و قمع ۸ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

قلع و قمع ۸ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، علی همت زاده افزود: شش مورد از این قلع و قمع‌ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ۲ مورد حکم قطعیت یافته قضایی است که در روستای امیرآباد نو و شهرهای عصمت آباد و بوئین زهرا اجرا شده است.

وی توضیح داد: این قلع و قمع‌ها شامل بنا، مغازه، دیوارکشی و فنس کشی  بوده که با تخریب آن‌ها در مجموع بیش از 5 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شامل حدودا ۲۰۰ مترمربع حکم قطعیت یافته قضایی و چهار هزار و 800 مترمربع تبصره ۲ ماده ۱۰ بوده آزاد سازی شده است.

 اجرای این عملیات با حضور نماینده دادگاه، نیروی انتظامی، مدیریت جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی شهرستان بویین زهرا و با همکاری اداره راهداری بوئین زهرا اجرا شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید