Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین گفت:

هدف مهم کاروان ترویج افزایش دانش کشاورزان محلی است

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین نیز گفت: اهداف کاروان ترویجی ارتقا دانش کشاورزان و بهره برداران به شکل عملی و میدانی است که بهترین شیوه آن در جهان برگزاری روز مزرعه است.

هدف مهم کاروان ترویج افزایش دانش کشاورزان محلی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، احمد مستخدمی در چهارمین برنامه کاروان ترویج الگوی کشت ملی محصولات زراعی که در قالب روز مزرعه مدیریت و تغذیه گیاهی کلزا در شهرستان آبیک برگزار شد؛ افزود: ۸۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان قزوین وجود دارد که امیدواریم با برگزاری این دوره‌های آموزشی حداکثر بهره‌مندی از مطالب آموزشی انجام شود.

وی عنوان کرد: در اولین روز کاروان ترویجی تدوین الگوی کشت محصولات زراعی در استان  ۵۴ دوره آموزشی گروهی در قالب روز مزرعه، کارگاه ترویجی، دوره و در محل روستاها، سایت‌ها، کانون‌ها و مزارع نمایشی الگویی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: هر کدام از کارشناسان پهنه در دو روز کاروان ترویجی با حداقل ۵۰ نفر بهره بردار به صورت انفرادی آموزش می‌دهند .

 مزرعه ابراهیم آباد بافنده به مساحت ۱۶۷ هکتار بوده که به شکل قطره‌ای آبیاری شده و چهار محصول کاهو، کلزا، گندم و نهالستان در آن تولید می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید