Iranian Agriculture News Agency

آشنایی کشاورزان شهرستان قزوین با نحوه صحیح محلول پاشی کود در مزارع

در راستای طرح جهش تولید در دیمزارها، کشاورزان شهرستان قزوین با نحوه صحیح محلول پاشی کود در مزارع کشاورزی خود آشنا شدند.

آشنایی کشاورزان شهرستان قزوین با نحوه صحیح محلول پاشی کود در مزارع

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در کارگاه آموزشی آشنایی با کود NPK که با حضور رئیس مرکز و کارشناسان فنی و بهره‌برداران طرح جهش تولید برگزار شد؛ مطالبی در خصوص زمان و نحوه صحیح محلول پاشی کود NPK و اسید آمینه در اراضی دیم عنوان شد.

همچنین نوع و نحوه کاربرد انواع کودهای شیمیایی و همچنین زمان مناسب مصرف کود سرک از دیگر موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

 این کارگاه آموزشی به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ بین کشاورزان وکارشناس طرح جهش تولید برگزار شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید