Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین پایش و ارزیابی می‌شوند

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای طرح پایش و ارزیابی همه مراکز جهاد کشاورزی این استان خبر داد.

مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین پایش و ارزیابی می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، احمد مستخدمی در نشست برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای برنامه‌های سال جاری با حضور مدیران جهاد کشاورزی استان، مشاور رئیس سازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان و روسای مراکز این شهرستان برگزار شد توضیح داد: این طرح در راستای ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و با هدف پایش و ارزیابی نحوه عملکرد و هزینه اعتبارات استانی تخصیص یافته به تعمیر و نوسازی مراکز جهت افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات موثر اجرا می شود.

در پایان از میزان پیشرفت تعمیر و نوسازی مرکز حومه اسدآبادی شهرستان تاکستان بازدید شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید