Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

مقابله با توزیع کنندگان کودهای غیرمجاز در اولویت جهاد کشاورزی قزوین است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: مقابله و برخورد قانونی با توزیع کنندگان کودهای غیرمجاز و تقلبی در اولویت سازمان جهاد کشاورزی این استان است.

مقابله با توزیع کنندگان کودهای غیرمجاز در اولویت جهاد کشاورزی قزوین است

به گزارش خبرنگار استان قزوین، علی راه انجام روز سه‌شنبه در نشست مشترک با کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی استان با بیان این مطلب توضیح داد: کود تقلبی و غیرمجاز در بخش کشاورزی جایگاهی ندارد و برای سال جاری با این موارد به شکل جدی و قانونی برخورد خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: کود تقلبی به مال شهروندان و خاک کشاورزی آسیب می‌زند و همه باید در تعامل بیشتر از فعالیت این سودجویان جلوگیری کنیم.

راه انجام عنوان کرد: کارگزاران توزیع کود بیش از سایر بخش‌ها از فعالیت سودجویان و عوامل پخش غیرمجاز اطلاع دارند و می‌توانند با گزارش به موقع از رشد و فعالیت این افراد جلوگیری کنند.

این مسئول با بیان اینکه در تغذیه گیاهی همه باید مروج باشیم، گفت: باید برنامه ریزی کنیم تا کشاورز روی کود ازته تمرکز نکند و از کودهای فسفاته و پتاسه نیز استفاده کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: از آنجایی که کودهای شیمیایی مطابق با میزان تولید و سطح کشت تعلق می‌گیرد، بنابراین باید در ثبت سطح کشت بهره برداران نهایت دقت لحاظ شود.

راه انجام یادآور شد: جذب کودهای شیمیایی برای تغذیه گیاهی استان قزوین اهمیت بسیاری دارد و کارگزاران در این راستا اهتمام ویژه‌ای لحاظ کنند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید