Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

کشت محصولات سبزی ، صیفی و جالیزی در ۸۷۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در سال زراعی جاری ۸۷۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان به زیر کشت محصولات سبزی ، صیفی و جالیزی برود.

کشت محصولات سبزی ، صیفی و جالیزی در ۸۷۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین حسن جلیلوند گفت: مطابق الگوی کشت از این میزان حدود ۱۷۰۰ هکتار از مزارع به کشت محصولات جالیزی و حدود ۷ هزار هکتار نیز به زیرکشت محصولات سبزی و صیفی برود.

وی پیش‌بینی کرد: از این میزان سطوح زیرکشت حدود ۷۰ هزار تن محصولات جالیزی و ۴۰۰ هزار تن محصولات سبزی و صیفی تولید شود.

جلیلوند یادآور شد: در سال زراعی جاری کشت نشایی در بیش از ۹۰ درصد سطح زیر کشت این محصولات انجام خواهد شد.

جلیلوند پیش‌بینی کرد: روش آبیاری تیپ نیز در بیش از ۹۵ درصد سطوح زیر کشت سبزی، صیفی وجالیزی استان با هدف بهره‌وری بالا و استفاده بهینه از منابع آبی اجرا خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید