Iranian Agriculture News Agency

کشت ۸۴هزار هکتار از گندم زارهای استان قزوین به روش کم خاکورزی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری ۸۴ هزار هکتار از گندم زارهای استان به روش کم خاکورزی کشت شده است .

کشت ۸۴هزار هکتار از گندم زارهای استان قزوین به روش کم خاکورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: از این میزان اراضی کشاورزی حدود ۱۹ هزار هکتار گندم آبی (۴۰ درصد از کل کشت گندم آبی) و در حدود۶۵ هزار هکتاراراضی گندم دیم (۶۰ درصد از کل کشت گندم دیم) می باشد.

وی اظهار کرد: از این میزان اراضی ؛ حدود ۱۶۰ هکتارگندم آبی و ۱۴۰۰ هکتار گندم دیم توسط دستگاههای مستقیم کار کشت شده است.

جلیلوند یادآور شد: این طرح بمنظور سیاست‌های حفاظت از منابع ملی آب و خاک کشور و کاهش هزینه‌های تولید اجرا شده است.

وی جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت خاک، کاهش مصرف سوخت و سایر انرژی ها، کاهش هزینه های تولید، کاهش فشردگی خاک، افزایش ماده آلی خاک، افزایش نفوذ پذیری آب در خاک را از مهمترین مزایای اجرای طرح کشاورزی حفاظتی برشمرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اقداماتی همچون تأمین دستگاه الگویی ادوات کم خاکورز، وارد کردن  دستگاه های الگویی کشت مستقیم از شرکتهای تولید کننده داخلی به استان سعی شده تا مزایای کشاورزی حفاظتی به‌ ویژه کشت مستقیم (بدون خاکورزی) به کشاورزان استان آموزش داده شود.

این مسئول یادآور شد: درصورت تأمین اعتبار مناسب از سوی وزارت متبوع برای اعطای تسهیلات کم بهره و تأمین ادوات کشت مستقیم، می توان شاهد افزایش سطح زیر کشت این محصول باشیم .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید