Iranian Agriculture News Agency

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

توزیع ۴۷ هزار و ۵۹۰ تن کود شیمیایی بین کشاورزان قزوین

|مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گفت: ۴۷ هزار و ۵۹۰ تن کود شیمیایی معادل ۶۰ درصد کودهای تحویلی به استان بین کشاورزان توزیع شده است.

توزیع ۴۷ هزار و ۵۹۰ تن کود شیمیایی بین کشاورزان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، عباس رسولی روز شنبه در نشست تغذیه گیاهی و میزان جذب کودهای شیمیایی کشاورزی در استان قزوین افزود: ۸۰ هزار تن کود شیمیایی به استان قزوین تخصیص داده شده که شامل ازته، فسفاته و پتاسه است.

وی تصریح کرد: کودهای شیمیایی توزیع شده بین کشاورزان استان قزوین شامل ۳۸ هزار ۱۲۶ تن ازته، هفت هزار و ۸۷۵ تن فسفاته و یک هزار و ۴۱۰ تن پتاسه بوده است.

رسولی به صدور ۲۸ هزار و ۲۰۹ فقره حواله الکترونیکی کود شیمیایی توسط سامانه پایش مواد کودی در استان قزوین  اشاره کرد و گفت: هرگونه تحویل کود با صدور حواله الکترونیکی صورت می‌گیرد.

به گفته این مسئول این میزان کود از طریق ۵۵ کارگزار توزیع کود بین کشاورزان توزیع می‌شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید