Iranian Agriculture News Agency

جنگلبان قزوینی به عنوان جنگلبان نمونه کشوری انتخاب شد

در ششمین دوره جشنواره ملی روز جنگل بان و جان نثاران منابع طبیعی، جنگلبان قزوینی به عنوان جنگلبان نمونه کشوری انتخاب شد.

جنگلبان قزوینی به عنوان جنگلبان نمونه کشوری انتخاب شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، دراین جشنواره ملی مسعود جمشیدی به عنوان جنگل بان نمونه کشوری برگزیده و معرفی شد.

این جشنواره در ۵ بخش جنگلبان نمونه، ایثار و شهادت، خانوار و افتخار، همیار طبیعت نمونه و جنگلبانان نمونه افتخاری برگزار هر ساله در سطح کشور برگزار می شود .

گفتنی است ، سطح جنگلهای قزوین ۲۸ هزار هکتار است و استان قزوین با داشتن بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار وسعت، حدود یک درصد از مساحت کل کشور را در بر می‌گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید