Iranian Agriculture News Agency

اختصاص بیش از 8 هزار هکتار از اراضی ملی قزوین به مرتع‌داری تلفیقی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: هشت هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی استان امسال با هدف بهره برداری بهینه از مراتع به طرح های مرتع داری تلفیقی اختصاص یافته است.

اختصاص بیش از  8 هزار هکتار از اراضی ملی قزوین به مرتع‌داری تلفیقی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، حسن قاسم زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین افزود: طی سال جاری ۶ طرح مرتع داری تلفیقی در استان تهیه و در حال عملیاتی شدن است.

وی اظهار داشت: در قالب طرح مرتع داری تلفیقی، متقاضیان امکان بهره برداری از مراتع اراضی ملی را در قالب فعالیت های اقتصادی نظیر پرورش زنبور عسل، پرورش دام سبک، پرورش شیلات، زراعت چوب، کشت انواع گیاهان دارویی و بوم گردی خواهند داشت.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین  با اشاره به نحوه تهیه و پیشبرد طرح های مرتع داری تلفیقی گفت: بهره برداران، طرح های توجیهی خود در فعالیت های یاد شده مربوطه به عرصه های مورد نظر را تهیه و در اختیار نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین قرار می دهند و کارشناسان مربوطه نیز پس از بررسی، در صورت احراز شرایط و توجیه دار بودن طرح ارایه شده برای آنها مجوز صادر می کنند.

قاسم زاده به مزایای مرتع داری تلفیقی اشاره کرد و یادآور شد: اجرای این طرح به پیشبرد اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری و همچنین تقویت معیشت روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنان به شهرها موثر واقع می شود.

این مسوول به نقش مرتع داری تلفیقی در صیانت از عرصه های مرتعی اشاره کرد و ادامه داد: مرتع داری تلفیقی با بهره برداری مطلوب در قالب ضوابط و چارچوب های تعیین شده، تخلفات مربوط به حوزه مراتع و آسیب به این عرصه ها را کاهش می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با بیان اینکه بهره برداری بهینه از مراتع اولویت سازمان منابع طبیعی به شمار می رود، گفت: در سال جاری همچنین پروانه چرای دام در سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان در اختیار بهره برداران (دامداران متقاضی) قرار گرفته است.

قاسم زاده اظهار کرد: آگهی ممیزی مراتع ییلاقی استان قزوین در سطح ۲۲ هزار هکتار نیز فراخوان شده و پس از انجام آن، این عرصه ها در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید