Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۴۶ درصد از اراضی گندم آبی استان قزوین تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: حدود 46.3درصد از اراضی گندم آبی این استان تحت پوشش طرح کشاورزی قراردادی قرار گرفته است.

۴۶ درصد از اراضی گندم آبی استان قزوین تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، حسن جلیلوند افزود: تاکنون طرح کشاورزی قراردادی در سطح ۲۳ هزار و ۱۸هکتار از مزارع گندم آبی این استان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: همچنین ۲هزار و ۹۸ قرارداد با کشاورزان گندمکار این استان بمنظور اجرای طرح کشاورزی قراردادی منعقد شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح کشاورزی قراردادی به کمک کشاورزان و مجریان الگوی کشت آمده و کشاورز از ابتدا آگاه می شود که که نهاده های مورد نیاز خود را از کدام محل تامین و در پایان برداشت نیز محصول خود را به چه قیمتی و به کدام واحد اقتصادی تحویل دهد.

وی افزود: در کشت قراردادی گندم آبی، کشاورزان به ازای هر تن محصول تحویلی به اداره غله و خدمات بازرگانی دولتی ایران  مبلغ یک میلیون ریال بعنوان کمک کرایه حمل دریافت خواهد کرد.

جلیلوند اضافه کرد: از دیگر مشوق های اجرای طرح الگوی کشت در کشت قراردادی، تخفیف حق بیمه مزارع و حمایت از تامین کودهای فسفاته و پتاسه است که در این برنامه کشاورزان ۵۰ درصد هزینه کودهای فسفاته و پتاسه را نقدا و الباقی در قالب تشریفات قانونی پس از تحویل محصول از حساب آنان کسر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری علاوه بر گندم، کشت قراردادی در محصولاتی مانند چغندر قند، ذرت شیرین، پنبه،کاملینا نیز آغاز شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید