Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۳ هزار هکتار ازمزارع گندم آبی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای طرح کشاورزی قراردادی در سطح ۱۳ هزار و 320 هکتار از مزارع گندم آبی این استان خبر داد.

اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۳ هزار هکتار ازمزارع گندم آبی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، حسن جلیلوند افزود: تاکنون 867 فقره قرارداد با کشاورزان گندمکار این استان بمنظور اجرای طرح کشاورزی قراردادی منعقد شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا نیمه دی ماه سالجاری کلیه سطوح کشت گندم آبی استان به عنوان مهمترین محصول راهبردی تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

جلیلوند یادآور شد: از این میزان سطوح اجرا شده گندم آبی در طرح کشاورزی قرادادی تاکنون در شهرستانهای قزوین با یک هزار و 383  هکتار و 90 قراداد، تاکستان 793 هکتار و 45 قرارداد، آبیک ۴ هزار و ۶۹ هکتار و 326 قراداد ، بوئین زهرا ۳ هزار و ۵92 هکتار و 146 قرارداد ، البرز 3 هزار و 3 هکتار و 225 قرارداد و شهرستان آوج با 480 هکتار و 35 قرارداد است.

به گفته وی ؛ کل پیشرفت فیزیکی این طرح در سطح مزارع گندم آبی مشمول کشت قراردادی 27 و 6 دهم درصد است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح کشاورزی قراردادی به کمک کشاورزان و مجریان الگوی کشت آمده و کشاورز از ابتدا آگاه می شود که که نهاده های مورد نیاز خود را از کدام محل تامین و در پایان برداشت نیز محصول خود را به چه قیمتی و به کدام واحد اقتصادی تحویل دهد.

وی افزود: در کشت قراردادی گندم آبی، کشاورزان به ازای هر تن محصول تحویلی به اداره غله و خدمات بازرگانی دولتی ایران  مبلغ یک میلیون ریال بعنوان کمک کرایه حمل دریافت خواهد کرد.

جلیلوند اضافه کرد: از دیگر مشوق های اجرای طرح الگوی کشت در کشت قراردادی، تخفیف حق بیمه مزارع و حمایت از تامین کودهای فسفاته و پتاسه است که در این برنامه کشاورزان ۵۰ درصد هزینه کودهای فسفاته و پتاسه را نقدا و الباقی در قالب تشریفات قانونی پس از تحویل محصول از حساب آنان کسر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری علاوه بر گندم، کشت قراردادی در محصولاتی مانند چغندر قند، ذرت شیرین، پنبه،کاملینا نیز آغاز شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید