Iranian Agriculture News Agency

۸۸ هزار هکتار از مزارع کشت محصولات زراعی پاییزه استان قزوین بیمه شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از بیمه ۸۸ هزار و ۸۸۶ هکتار از مزارع کشاورزی تحت پوشش محصولات زراعی پاییزه در این استان تاکنون خبر داد.

۸۸ هزار هکتار از مزارع کشت محصولات زراعی پاییزه استان قزوین بیمه شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین حسن جلیوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود : محصولات زراعی بیمه شده شامل جو آبی و دیم ، گندم آبی و دیم، کلزا آبی و نخود دیم می باشد که در سطح مزارع شهرستانهای این استان اجرا شده است.

به گفته وی ؛ ۴ هزار و ۵۱ بیمه نامه طی این مدت در مزارع کشاورزی شهرستانهای استان انجام شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از این میزان مزارع کشاورزی بیمه شده  یک هزارو ۷۶۷ هکتار جو آبی و ۳ هزار و ۱۷۱ هکتار جودیم ، ۴ هزار و ۴۷۶ هکتار گندم آبی و ۷۸ هزار و ۹۵۴ هکتار گندم دیم است.

به گفته وی؛ ۵۰۱ هکتار  کلزا آبی و ۱۵ هکتار نخود دیم نیز در مزارع کشاورزی این استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید