Iranian Agriculture News Agency

آزادسازی 3 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از آزادسازی 3 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

آزادسازی 3 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین  افزود: این میزان اراضی کشاورزی آزاد سازی شده طی تخریب یک بنای غیر مجاز انجام شده است.

وی اظهار داشت: این بنای غیرمجاز در قالب کرسی چینی و دپوی نخاله ساختمانی است که در راستای اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغی در باغستان سنتی شهر قزوین قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید