Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز

پیش بینی تولید ۱۲۲۵۰ تن جو در مزارع شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز پیش بینی کرد: 12 هزار و 250 تن جو از مزارع کشاورزی این شهرستان در سال جاری برداشت شود.

پیش بینی تولید ۱۲۲۵۰ تن جو در مزارع شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین علیرضا برخی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز  افزود: در سال زراعی جاری۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیرکشت جو پاییزه رفته که این میزان سطح نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

وی متوسط عملکرد این محصول را حدود پنج تن در هکتار برآورد کرد.

برخی اقام کشت شده این محصول در مزارع کشاورزی این شهرستان را؛ بهمن و جلگه ذکر کرد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید