Iranian Agriculture News Agency

بازدید کمیته فنی ایمنی فاضلاب از تصفیه خانه شهر تاکستان

کمیته فنی برنامه ایمنی فاضلاب و کارگروه کنترل آبیاری کشاورزی از سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر تاکستان بازدید کردند.

بازدید کمیته فنی ایمنی فاضلاب از تصفیه خانه شهر تاکستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در این بازدید بر لزوم اهمیت همکاری و هماهنگی  ادارات و سازمان های عضو کمیته فنی برنامه ایمنی فاضلاب استان و اجرای بهینه مصوبات این کمیته در راستای حفظ و ارتقای سلامت شهروندان تاکید شد.

رئیس دفتر توسعه پایدار و امور فن‌آوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در این بازدید گفت: با توجه به نیاز روز افزون به اب و افزایش مخاطرات ناشی از دفع نادرست فاضلاب در محیط؛ مدیریت ایمن در کل چرخه فاضلاب از مبادی تولید تا نقاط استفاده مجدد از پساب و دفع در محیط مشارکت همه دستکاههای مرتبط ضروری است.

محمد حسین مصلحی‌راد افزود: در این راستا کارگروه استانی برنامه ایمنی فاضلاب از ابتدای سال جاری با دبیری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و با حضور کارشناسان استانداری، محیط زیست ، شرکت آب و فاضلاب ، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری، صنعت و معدن، شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت شهرکهای صنعتی و جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

وی  اظهار کرد: با توجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت و دستورالعمل تعیین شده، پساب تصفیه خانه تاکستان برای برنامه ایمنی فاضلاب در مرحله نخست در شهر تاکستان اجرا و در مراحل بعدی در همه شهرهای استان قزوین اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید