Iranian Agriculture News Agency

برگزاری نشست توسعه آبزی‌پروری در استخرهای ذخیره آب کشاورزی در استان قزوین

نشست هم اندیشی توسعه آبزی پروری در استخرهای ذخیره آب کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

برگزاری نشست توسعه آبزی‌پروری در استخرهای ذخیره آب کشاورزی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این نشست که با هدف استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استخرهای ذخیره آب کشاورزی در جهت توسعه آبزی پروری با حضور مدیریت‌های شیلات و امور آبزیان و آب و خاک و فنی مهندسی سازمان برگزار شد  راهکارهای فنی و کارشناسی بررسی شد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در حاشیه این نشست گفت: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی فرصت مناسبی برای ارتقای بهره‌وری آب، استفاده بهینه از تاسیسات کشاورزی، کمک به اقتصاد و رونق تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی است و استان قزوین به دلیل داشتن تعداد زیاد استخرهای ذخیره آب کشاورزی ظرفیت مناسبی  دارد.

محمود قبادی افزود: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با غنی‌سازی آب، میزان استفاده از کود شیمیایی در کشت را کاهش می‌دهد که این کاهش مصرف کود موجب کاهش هزینه‌های کشاورزی وکاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش تولید پروتئین سالم، بهبود معیشت کشاورز، اشتغالزایی به ویژه در مناطق روستایی و چرخش چرخ اقتصاد می شود.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه گاهاً نگرانی‌هایی درخصوص اینکه ممکن است پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی مشکلاتی برای اجرای سامانه آبیاری تحت فشار ایجاد کند مطرح می شود گفت: در صورت رعایت برخی نکات فنی که نیاز به هزینه زیادی هم ندارد، پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی نه تنها مشکلی برای اجرای سامانه آبیاری تحت فشار ایجاد نمی‌کند بلکه در مجموع موجب کاهش هزینه کشاورزی و افزایش سود اقتصادی کشاورز نیز خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید