Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره بحران و مخاطرات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان آسیب دیده از مخاطرات طبیعی استان قزوین

رئیس اداره بحران و مخاطرات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان توسط دولت به بانک های عامل برای استمهال سه ساله تسهیلات کشاورزان آسیب دیده از مخاطرات طبیعی این استان پرداخت شده است.

پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان آسیب دیده از مخاطرات طبیعی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، علی بهرامی افزود: استمهال سه ساله تسهیلات برای کشاورزانی که  از ابندای سال زراعی ۹۷_۹۶ تاکنون از مخاطرات طبیعی اعم از سرمازدگی، خشکسالی و .. آسیب دیده اند انجام شده است.

به گفته وی؛  از این میزان مبلغ  ۷۰ میلیارد تومان  در سال جاری از جانب دولت به بانکهای عامل پرداخت شده است.

بهرامی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه دولت، این اقدام در راستای بازتوانی و حمایت از کشاورزان آسیب دیده  انجام شده  و سود تسهیلات توسط دولت به بانکها پرداخت که  بمدت ۳ سال کشاورزان از باز پرداخت تسهیلات دریافتی معاف می شوند.

وی اضافه کرد: تاکنون ۲۲ هزار و ۳۰۰ نفر از طرح امهال تسهیلات در سطح شهرستان های استان قزوین بهره مند شده اند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید