Iranian Agriculture News Agency

برگزاری جلسه هم اندیشی احیای دشت قزوین در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی مناسب؛ نشست بررسی احیای دشت قزوین در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

برگزاری جلسه هم اندیشی احیای دشت قزوین در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این نشست که با حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، مدیرحوزه ریاست، مدیران و کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه دشت قزوین در تولید محصولات کشاورزی گفت: برای احیای دشت قزوین بایستی کمیته راهبردی و تخصصی تشکیل شود.

حمیدرضا تبسمی افزود: معاونتها و مدیریت های سازمان بایستی برنامه های کارشناسی خود را برای احیای دشت قزوین به کمیته مذکور ارائه تا تصمیم گیری مناسب انجام شود.

وی گفت: باید چند پروژه برای احیای دشت قزوین تعریف، برنامه ریزی و تعیین اعتبار کرد تا بتوانیم در دور دوم سفر ریاست جمهوری ردیف اعتباری مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

تبسمی اضافه کرد: استمرار درخواست اعتبار پیشنهادی برای یک طرح می تواند ما را برای رسیدن به ردیف ملی کمک کند.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: مدیران پیشران پروژه های سازمان جهاد کشاورزی بایستی مطالعات اجرای دشت در گذشته را جمعبندی کنند تا وضع موجود دشت را بدانیم.

محمد حسین عطایی افزود: طرح احیا پایدار سازی دشت قزوین بایستی با همکاری و تعامل همه بخشهای تخصصی سازمان باشد تا بتوانیم در راستای بهره وری دشت قزوین و احیای آن حرکت کرد.

گفتنی است؛ در این نشست در خصوص نجات بهینه منابع آب دشت قزوین، تعیین مدیر پروژه و جمعبندی وضع موجود دشت و تشکیل کمیته و همچنین ترکیب پیشنهادی اعضای این کمیته بحث و تبادل نظر شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید