Iranian Agriculture News Agency

مدیران پیشران پروژه های کشاورزی استان قزوین از شرکت گل سم در منطقه کوهپایه شهرستان آبیک بازدید کردند.

بازدید مدیران پیشران جهاد کشاورزی از شرکت گل سم در شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، پس از برگزاری کارگروه استانی در مرکز جهادکشاورزی کوهپایه شهرستان آبیک، وضعیت بخش های مختلف کشاورزی در پهنه های مراکز کوهپایه و بشاریات غربی بررسی شد.

همچنین بازدید مشترک از شرکت دانش بنیان گل سم انجام شد و مسائل اجرایی و موانع موجود بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید