Iranian Agriculture News Agency

رییس موسسه تحقیقات دیم کشور:

رییس موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: توصیه‌های فنی و جایگزینی ارقام جدید بذر در عرصه‌ها نشان داده که میزان تولید محصول در متاطق دیم کشور با وجود خشکسالی های مکرر ۳۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳۰ درصدی تولید محصول دیم کشور با وجود خشکسالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، مظفر روستایی روز دوشنبه در کارگاه آموزشی بهزراعی محصولات زراعی دیم (طرح جهش تولید در دیمزارها) واقع در سالن شهدای سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: با اتکا به توصیه‌های فنی و بکارگیری ارقام جدید در مزارع می‌تواند به تولید پایداری در دسمزارها دست یافت.

وی با بیان اینکه قزوین از استان‌های با ظرفیت کشور در تولیدات زراعی دیم است، گفت: ارقام جدید بذر گندم سال آینده با هدف افزایش چند برابری تولید در دیمزارهای استان قزوین کشت خواهد شد.

روستایی تاکید کرد: رسالت موسسه تحقیقات دیم این است تا با تحقیقات در دیمزارهای کشور و همچنین بکارگیری از روش‌های علمی میزان تولیدات دیم کشور را پایدار کند.

این مسئول تصریح کرد: موسسه تحقیقات دیم کشور در خصوص تامین بذر پایه های مورد نیاز ارقام در دیمزارهای کشور، تهیه و اجرای دستور العمل‌های کاشت داشت و برداشت و ایجاد جایگاه‌های فناوری ترویجی در مناطق مختلف اقلیمی با سایر استان‌ها همکاری می کند.

در پایان این کارگاه آموزشی، بذور پایه ارقام جدید در داخل استان، شرکت‌های بذری فعال استان، استفاده از انگیزه تولید بذر در شرایط آبیاری مطمئن و کشت پایلوت های حبوبات پاییزه در استان مورد ارزیابی و مباحث کارشناسی قرار گرفت.

گفتنی است، سطح زیر کشت گندم دیم در استان قزوین ۱۱۰ هزار است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید