Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز:

تولید ۷۹۰۰ تن یونجه در مزارع کشاورزی شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : بیش از ۷۹۰۰ تن یونجه در سال جاری در مزارع کشاورزی این شهرستان تولید شده است.

تولید ۷۹۰۰ تن یونجه در مزارع کشاورزی شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، علیرضا برخی افزود: این میزان یونجه از سطح حدود ۶۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.

وی متوسط عملکرد این محصول را حدود دوازده و هشت دهم تن در هر هکتار برآورد کرد.

برخی عمده روستاهای تحت کشت این محصول را حصارخروان، بیدستان،حسن آباد منبره و جهان آباد ذکر کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید