Iranian Agriculture News Agency

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

توسعه صندوق حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان روستایی در استان قزوین

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : تشکیل صندوق غیردولتی حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری یکی از اولویت های استان است.

توسعه صندوق حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان روستایی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فاطمه قاسمی در جلسه توجیهی ایجاد صندوق حمایت از توسعه اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری با بیان این مطلب افزود: این صندوق از طریق عضویت و شبکه سازی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و با حمایت شرکت مادر تخصصی صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سطح شهرستان ها تشکیل می شود.

وی اظهار داشت : با تشکیل صندوق های شهرستانی ضمن ثبت حقوقی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی، فعالیت اقتصادی شبکه اعتبارات خرد در چارچوب قانونی شکل می گیرد.

وی هدف از ایجاد این صندوق ها را ؛ تسریع و تسهیل دسترسی زنان روستایی به منابع مالی و اعتباری دانست.

قاسمی خاطرنشان کرد: صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی از طریق ظرفیت سازی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی علاوه بر فراهم کردن مشارکت بیشتر زنان روستایی در توسعه فعالیت های کشاورزی موجب تقویت سرمایه اجتماعی ، افزایش اعتماد به نفس و توانمند سازی آنان خواهد شد.

گفتنی است؛ نشست توجیهی ایجاد صندوق شهرستانی توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان با همکاری مدیریت شهرستانهای بویین زهرا و آبیک با حضور هیات مدیره و اعضای فعال صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی برگزار شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید