Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از ایجاد سایت الگویی گندم دیم در بخش کوهین از توابع این شهرستان در راستای اجرای طرح جهش تولید خبر داد.

ایجاد سایت الگویی گندم دیم در شهرستان قزوین  در اجرای طرح جهش تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین افزود:  این سایت در روستای اسدآباد آباد خورین از توابع بخش کوهین که بعنوان یکی از مکان های پایلوت در اجرای طرح جهش تولید می باشد ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: به منظور انتخاب رقم مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و همچنین افزایش بهره وری و راندمان تولید گندم دیم مزرعه تحقیقی -ترویجی با ۵ تیمار (ارقام آذر ۲، هشترود ، باران بعنوان شاهد و دو رقم جدید شالان، جام )جهت کاشت ایجاد شد که  این ارقام غنی شده با بذر مال روی اجرا شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید