Iranian Agriculture News Agency

فتح الهی رئیس مرکز تحول و نوسازی وزارت جهاد کشاورزی از مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین بازدید کرد.

بازدید رئیس گروه تحول و نوسازی وزارت جهاد کشاورزی از مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در این بازدید که با همراهی اشراقی مدیر تشکیلات و سازماندهی مرکز نوسازی و تحول اداری، خبیری مدیر کل ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی، بهرامی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و اسدی مشاور راهبردی ریس سازمان و مستخدمی مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان قزوین انجام شد از مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین از مراکز جهاد کشاورزی کوهپایه، بشاریات، محمدآباد، شهرستانک و ارداق بازدید شد.

در این بازدید فعالیت های مراکز جهاد کشاورزی، وضعیت ساختمانی، تجهیزات مراکز، وضعیت و تعداد پرسنل مراکز بررسی شد.

در این بازدید تاکید شد: برنامه ریزی مناسب بمنظور وضعیت ساختمان های مراکز و اصلاح این ساختمان ها و  ساختار پرسنل مراکز جهاد کشاورزی انجام شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید