Iranian Agriculture News Agency

بمنظور انتقال دانش نوین؛

بمنظور انتقال دانش نوین ، کارشناسان پهته شهرستان قزوین با مدیریت مزارع تحت کشت کلزا آشنا شدند.

کارشناسان فنی شهرستان قزوین با مدیریت مزارع کلزا آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این کارگاه آموزشی در خصوص کنترل علف های هرز با  انواع سموم موجود در بازار و کانون کوبی شته مومی  مطالبی ارائه شد.

 گفتنی است در سال زراعی جاری ۶۱۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان  به زیر کشت کلزا  رفته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید