Iranian Agriculture News Agency

نودوششمین نشست کشوری کمیته فنی گندم روز یکشنبه به شکل وبینار در تهران با حضور مجازی مدیران و متولیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

نود و ششمین نشست کشوری کمیته فنی گندم برگزار شد

به گزارش خبرنگار  استان قزوین، در این نشست که ظهر امروز با حضور علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت برگزار شد، موضوع کشاورزی قراردادی در دستور کار قرار گرفت.

از استان قزوین به شکل مجازی معاونان برنامه ریزی و امور اقتصادی و بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان حضور داشتند.

در این نشست شیوه نامه اجرایی کشاورزی قراردادی گندم در سال زراعی جاری و نحوه ثبت قراردادها در اپلیکیشن مربوط تشریح شد و سپس نهادهای پشتیبان این طرح گزارشات خودشان را بیان کردند.

در پایان این نشست، هماهنگی لازم با حضور حاضران برای اجرای کشاورزی قراردادی در استان قزوین اتخاذ شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید